Weekopeningen kunnen weer!

Marwin GoodijkNieuwsberichten

Vanmorgen zijn we de week weer gestart met de hele school. We kwamen in de speelzaal bij elkaar en hebben samen geluisterd naar een verhaal, we hebben gezongen en gebeden.
Mooi om zo met elkaar te zijn en onze week in gebed bij God te brengen!