Via www.scholenopdekaart.nl is allerlei informatie te vinden in onze schooldocumenten. Er is een database met documenten in de afgelopen jaren ontwikkeld met de vergelijkbare titels, namelijk: … op De Triangel.

De belangrijkste documenten, die onze huidige ouders nodig zouden kunnen hebben, plaatsen we hier. Voor de andere documenten, zoals onze schoolgids, verwijzen we u graag naar genoemde website.

Huiswerk op de Triangel

Ouders en de Triangel

Contactgegevens LEVWN