Binnen de Triangel hebben we veel kennis op het gebied van de onderwijs-leerlijnen en de ontwikkeling van kinderen. Toch is het raadzaam om specialisten van buitenaf in te schakelen om mee samen te werken en zo meer te bereiken in het onderwijs aan de leerlingen. Binnen GPOWN worden om die reden netwerkdagen georganiseerd op allerlei gebieden, zoals ICT en MHB, maar bijvoorbeeld ook het jonge kind, rekenen en cultuur.

In Houten zijn we aangesloten bij het samenwerkingsverband Profi Pendi. Zij kunnen meedenken in specifieke situaties. Zij kennen de specialisten die ons zouden kunnen ondersteunen. Eventueel is het mogelijk om een observatie dan wel onderzoek te organiseren via Profi Pendi.

Andere partners binnen de gemeente Houten, waar wij mee samenwerken zijn het Sociaal Team en Afdeling Leerplicht.