Contacten ouders en school
We hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders. Ook wanneer het goed gaat met uw kind, is het goed om eens binnen te lopen. De school heeft een open karakter, waardoor veel ouders gemakkelijk binnenlopen. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

De georganiseerde activiteiten voegen veel toe aan de schoolsfeer. De school mag zich gelukkig prijzen met een actieve en meedenkende Activiteiten Commissie (AC). De teamleden bereiden gezamenlijk met ouders grote vieringen voor zoals de Koningsspelen en de Kerstviering en andere ouders versieren de school weer met raamschilderingen.

Naast de AC zijn er nog meer ouders actief in onze school. Zij nemen deel aan bijvoorbeeld de Werkgroep Identiteit Op School (WIOS), de Medezeggenschapsraad (MR) Ambassadeurs, Kerngroep Veiligheid of denken mee over beleidskeuzes tijdens momenten van Ontmoeting! of in gesprek met leerkrachten en/of directie.

Gebedsgroep
Jezus riep de kinderen bij zich, en zei: “laat ze bij mij komen, en houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. ( Lucas 18: 16)
Psalm 78: 4 + 7: “Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden.”

We vinden het belangrijk en fijn dat de kinderen op De Triangel leren wie God is en over de
geweldige dingen die Hij doet. Dat is allesbepalend voor ons leven. Ook voor het leven van onze kinderen. Daarom is het goed om te bidden voor de Triangel. De gebedsgroep komt elke dinsdag om de twee weken bij elkaar om samen te bidden. Er wordt dan een gedeelte uit de Bijbel gelezen en dank- en gebedspunten geïnventariseerd. Daarna wordt er gebeden voor de kinderen, het team en voor alles wat er op school gebeurt. Dat we alle dingen bij Hem neer mogen leggen is een enorme bemoediging. Hij zorgt voor De Triangel, van Hem mogen we alles verwachten! Eens in de 14 dagen op woensdag komt de gebedsgroep bij elkaar. Kom eens langs! Heb je vragen? Stel ze aan Anneke Edelman of Florijn Hoekstra.