De Medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het beleid van de school. Het gaat hierbij vooral over de procesmatige kant. Anders gezegd: De MR bevraagt, controleert en ondersteunt zo mogelijk de keuzes die door team en schoolleiding zijn gemaakt. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid. Dit is onderwerp afhankelijk.
Ook is er een GMR. Dit staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Deze houden zich bezig met wat er binnen het scholencluster LEV-WN wordt gedaan.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding die respectievelijk ouders en personeel vertegenwoordigen. De oudergeleding bestaat uit Jan Willem Tamminga en Pieter Fokko van Loo. De personeelsgeleding bestaat uit: Ellen van ‘t Zand en Elijne Riswick.

Door middel van de Nieuwsbrief en een jaarverslag wordt informatie verstrekt.

U kunt zich tot de MR wenden voor vragen en adviezen op het terrein van het schoolbeleid. U kunt de leden persoonlijk benaderen of een email sturen naar mrtriangelhouten@levwn.nl