De Werkgroep Identiteit Op School is een werkgroep met directie en ouders die nadenken over de identiteit van onze school en hoe we dit blijven vormgeven.

De oudergeleding adviseert in de toelating van ouders, verzorgt de jaarlijkse liedlijst en denkt actief mee in PR en andere identiteits-gerelateerde zaken.