De identiteitscommissie bewaakt het toelatingsbeleid, zoals is vastgesteld binnen LEV-WN. Naast de directie zijn enkele ouders lid van deze commissie. De oudergeleding adviseert in de toelating van ouders en denkt actief mee in PR en andere identiteitsgerelateerde zaken. De commissie stelt elk jaar een jaarplan op waarin de focus wordt gelegd op enkele onderwerpen.
Bij de toelatingsgesprekken maakt u kennis met de directie en zo mogelijk een lid van de oudergeleding. De oudergeleding stelt zich actief op in het werven van leerlingen.