De Activiteitencommissie (AC) is een commissie van ouders die ervoor zorgt dat kinderen kunnen participeren in activiteiten naast het reguliere lesprogramma. Door middel van “ouderhulp lijsten” wordt er door de AC jaarlijks geïnventariseerd welke ouders bij welke activiteit kunnen helpen. Op deze manier kunnen de kinderen aan tal van leuke activiteiten deelnemen, en worden allerlei klusjes voor de school gedaan. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Sporttoernooien zoals voetbal, volleybal en korfbal. Ook wordt er aan een schaaktoernooi meegedaan.
  • Feestdagen zoals sinterklaas, kerst, pasen, koningsspelen
  • Algemene ondersteuning zoals raam versieren, theedoeken wassen, bibliotheek boeken halen, luizen pluizen, boeken plastificeren, klussen en het ophalen van oud papier
  • de Avondvierdaagse
  • de Bosdag, ons alternatieve schoolreisje met de hele school.