Ouders zijn betrokken op het leren van hun kinderen en de schoolorganisatie. Ouderbetrokkenheid op onze school ziet er zo uit:

  • Startgesprekken met de leerkracht, ouder èn leerling aan het begin van het jaar
  • Voortgangsgesprekken in het jaar
  • Meekijken en beleven bij afsluiting projecten, vieringen, weekopening en -sluiting
  • Open Les morgens
  • Werkgroep Identiteit Op School (WIOS)
  • Activiteitencommissie (AC)
  • Medezeggenschapsraad (MR
  • Meehelpen bij diverse activiteiten