Om een veilige school te zijn voor de leerlingen werken wij structureel aan een goed en veilig schoolklimaat. Dit doen wij door:

  • Het positief benaderen van goed gedrag. Elke ruimte in de school vraagt om goede afspraken, zodat kinderen optimaal kunnen samenwerken en leren. Alle afspraken die er zijn, komen voort uit onze kernwaarden liefde, kwaliteit en veiligheid. Ook ouders en bezoekers worden gevraagd om zich aan de afspraken te houden. Zo creëren wij een fijn en veilig schoolklimaat.
  • Aan het begin van het jaar maken wij met de kinderen een goede start door samen te praten over een goed klimaat in de groep. Hoe werken wij samen? Wat is handig om af te spreken? Op welke manier kan ik zorgen dat ik de ander op een goede manier help? Hoe zorg ik ervoor dat de ander optimaal kan leren? In elke klas zijn de afspraken zichtbaar terug te vinden.
  • Kinderen leren sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, oplossingsstrategieën bij pesten en conflicten en bewustwording van de eigenheid van zichzelf door middel van de Kanjertraining.

Door ons aanbod is de school een veilige plek voor de kinderen. Daardoor is er ook genoeg veiligheid om fouten te maken, want dat hoort bij het leren!