De missie van basisschool De Triangel.
Ons onderwijs is er op gericht om het individuele kind zoveel mogelijk mee te helpen ontwikkelen in zijn talenten en gaven. Wij doen dit door ons onderwijs in te richten met principes van het zelfstandig werken (week- of dagtaken), werkvormen te gebruiken die aansluiten bij de leerstijl van kinderen en het werken met drie instructieniveaus.

Mission statement:
Wij geven goed onderwijs en werken vanuit onderlinge betrokkenheid, waarbij de Bijbel en ons geloof in Jezus Christus ons richting geven.

De Triangel is een kleinschalige basisschool in Houten met een eigen karakter. De school valt onder het bestuur van Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland (GPOWN) De Triangel en GPOWN staan voor goed onderwijs en onderlinge betrokkenheid, waarbij de Bijbel en ons geloof in Jezus Christus ons richting geven.

Onderwijs In het onderwijs dat we verzorgen, krijgt elk kind de aandacht die het verdient en nodig heeft. Capabele leerkrachten werken samen met een onderwijsassistent, meerbegaafden-coördinator, remedial teacher, intern begeleider en directie. Leerlingen die meer aankunnen, worden uitgedaagd met verdiepende taken. Leerlingen die baat hebben bij herhaling van de lesstof en veel oefening om zich die stof eigen te maken, krijgen verlengde instructies. Gemiddelde leerlingen dagen we uit om net een stapje extra te zetten. De leerkracht houdt het overzicht over het leerproces van de leerling.

Identiteit De Bijbel is de basis van waaruit we werken. Dat zie je terug in ons bijbelonderwijs en het is ook zichtbaar in ons handelen. Onze leerlingen zien we als geliefde kinderen van God. Wij leren ze hoe je vanuit Gods liefde met andere mensen kunt samenleven, hoe je met elkaar omgaat en hoe je naar jezelf mag kijken. We vieren samen de christelijke feesten en houden weekopeningen en -sluitingen met de hele school, waar we vertellen uit de Bijbel, bidden en zingen met elkaar.

Betrokkenheid Op de Triangel werkt een team van enthousiaste en toegewijde leerkrachten. We zijn betrokken op het leven van onze leerlingen en onderhouden nauw contact met de ouders en verzorgers. De ouders spelen een belangrijke rol in tal van (buiten)schoolse activiteiten die voor de leerlingen georganiseerd worden. De leerlingen krijgen heel bewust ook zelf verantwoordelijkheid bijvoorbeeld door mee te draaien in de leerlingenraad. Zo werken ouders, leerkrachten en leerlingen samen om van de basisschooltijd een goede, leerzame tijd te maken.