De missie van De Triangel:

“Op De Triangel vertellen wij onze leerlingen dat God je kent en van je houdt. Omdat je door God geliefd bent, willen wij je graag verder helpen. Met Hem ligt de wereld voor je open.

Wij willen ieder kind die wereld beter laten begrijpen, zodat zij er hun plek vinden en zelfstandig verantwoordelijkheid kunnen nemen in de samenleving als kind van God”.

Onze visie: 

  • Kinderen zijn geliefd door God. Daarom krijgen ze les in wie God is en wat Hij voor hen betekent. We leren ze ook hoe je vanuit Gods liefde met andere mensen kunt samenleven.
  • Kinderen zijn het waard om de basisvaardigheden te leren, die nodig zijn om naar het vervolgonderwijs te kunnen gaan. En elk kind op zijn eigen ‘persoonlijk excellent’ niveau.
  • Kinderen leren bij ons creatief te denken, samen te werken én te onderzoeken; vaardigheden die je nodig hebt, nu en in de toekomst.

Onze belofte:
Met elkaar verzorgen we in liefde en vertrouwen, binnen een veilige omgeving, kwalitatief goed onderwijs. Onze God was er vanaf het begin bij, Hij leidt ons in het heden en Hij zal bij ons zijn in de toekomst!

De Triangel is een kleinschalige basisschool in Houten met een eigen karakter. De school valt onder het bestuur van Liefde en Vertrouwen West Nederland (LEV-WN) De Triangel en wij staan voor goed onderwijs en onderlinge betrokkenheid, waarbij de Bijbel en ons geloof in Jezus Christus ons richting geven.

Onderwijs In het onderwijs dat we verzorgen, krijgt elk kind de aandacht die het verdient en nodig heeft. Capabele leerkrachten werken samen met een onderwijsassistent, meerbegaafden-coördinator, remedial teacher, intern begeleider en directie. Leerlingen die meer aankunnen, worden uitgedaagd met verdiepende taken. Leerlingen die baat hebben bij herhaling van de lesstof en veel oefening om zich die stof eigen te maken, krijgen verlengde instructies. Gemiddelde leerlingen dagen we uit om net een stapje extra te zetten. De leerkracht houdt het overzicht over het leerproces van de leerling.

Identiteit De Bijbel is de basis van waaruit we werken. Dat zie je terug in ons bijbelonderwijs en het is ook zichtbaar in ons handelen. Onze leerlingen zien we als geliefde kinderen van God. Wij leren ze hoe je vanuit Gods liefde met andere mensen kunt samenleven, hoe je met elkaar omgaat en hoe je naar jezelf mag kijken. We vieren samen de christelijke feesten en houden weekopeningen en -sluitingen met de hele school, waar we vertellen uit de Bijbel, bidden en zingen met elkaar.

Betrokkenheid Op de Triangel werkt een team van enthousiaste en toegewijde leerkrachten. We zijn betrokken op het leven van onze leerlingen en onderhouden nauw contact met de ouders en verzorgers. De ouders spelen een belangrijke rol in tal van (buiten)schoolse activiteiten die voor de leerlingen georganiseerd worden. De leerlingen krijgen heel bewust ook zelf verantwoordelijkheid bijvoorbeeld door mee te draaien in de leerlingenraad. Zo werken ouders, leerkrachten en leerlingen samen om van de basisschooltijd een goede, leerzame tijd te maken.