De Triangel is een goede school en biedt dat kinderen verschil in de wereld mogen uitmaken, omdat zij door God gekend zijn! Dit gebeurt door te werken aan kennisontwikkeling, sociale vaardigheden en wereldoriëntatie in een gestructureerde leeromgeving.

Ons onderwijs kent diverse instructieniveaus. Omdat elk kind uniek is, met eigen gaven en talenten, kan ook het instructieniveau per vakgebied verschillen. Het schooljaar kent vier lesblokken, na elk blok volgt een evaluatie van de leerlingenresultaten met onze Intern Begeleider. Zij coördineert de leerlingenbegeleiding op school.

Natuurlijk is er naast het verplicht onderwijsaanbod ook ruimte voor ontspanning en zetten onze leerkrachten zich in om de leerlingen te verwonderen over de wereld om zich heen!

In ons onderwijsaanbod zitten elementen van zelfstandig werken en samenwerkend leren. We proberen zo goed mogelijk te kijken naar leerstijlen van kinderen, om onze instructie zo effectief mogelijk te geven. Maar om echt te weten en te proeven hoe ons onderwijs eruit ziet is er maar één goede manier: kom naar Ontmoeting!, een moment waar de school open is en u in gesprek kunt gaan met ouders en/of directie. U bent hartelijk welkom!

Meer informatie, zoals onze schoolgids, kunt u vinden op: www.scholenopdekaart.nl