In de bovenbouw krijgen de leerlingen binnen het leerjaar 6,7 of 8 instructie voor de basisvakken en werken ze zelfstandig aan taken mbv een weektaak. Planning van taken en leren leren krijgen hier veel aandacht in het programma.

In de bovenbouw zetten we elke dag ons beste beentje voor om er een toffe dag van te maken. Kanjertraining, een spelletje, afspraken en aandacht voor elkaar helpen ons hiermee. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich dit jaar gezien weet en er mag zijn. Ieder met zijn eigen gaven en talenten!

In de ochtend werken we allemaal op de tablet aan de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Het werken op de tablet maakt het mogelijk dat we na een klassikale start snel op ons eigen niveau verder werken.

De middagen zijn van een andere aard. Alle middagen hebben we Da Vinci op het rooster staan. Eigenlijk is dit geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid en een beetje techniek in één. We werken aan een groot thema. Elke week komt een klein onderdeel van dit thema aanbod. Op maandag vertelt de juf in de klas over het onderwerp. Op de dinsdagmiddag krijgen we een cultuurles, waarin we dansen of zingen en op donderdag- en vrijdagmiddag gaan de kinderen zelfstandig of in kleine groepjes met het onderwerp aan de slag vanuit een eigen leervraag.
Naast de Da Vinci lessen hebben we in de middag ook vakken als Kanjertraining, Engels, topografie, muziek en verkeer op het rooster staan.