In groep 7/8 zetten we elke dag ons beste beentje voor om er een toffe dag van te maken. Kanjertraining, een spelletje, afspraken en aandacht voor elkaar helpen ons hiermee. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich dit jaar gezien weet en er mag zijn. Ieder met zijn eigen gaven en talenten!

In de ochtend werken we allemaal op de tablet aan de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Het werken op de tablet maakt het mogelijk dat we na een klassikale start snel op ons eigen niveau verder werken.

De middagen zijn van een andere aard. Drie keer per week hebben we Da Vinci op het rooster staan. Eigenlijk is dit geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid en een beetje techniek in één. We werken aan een groot thema. Elke week komt een klein onderdeel van dit thema aanbod. Op maandag vertelt de juf in de klas over het onderwerp. Op de dinsdag- en donderdagmiddag gaan de kinderen zelfstandig of in kleine groepjes met het onderwerp aan de slag. Deze verwerkingslessen doen we samen met groep 5 en 6.
Naast de Da Vinci lessen hebben we in de middag ook vakken als Kanjertraining, Engels, topografie, muziek en verkeer op het rooster staan.