In groep 5/6 werken we in de ochtend vaak op onze tablets aan rekenen, taal en spelling. Door het werken op de tablets kunnen we na de instructie al snel verder werken op ons eigen niveau, en door de directe feedback weten we gelijk hoe we het doen.

Naast het werken op de tablets lezen we ook vaak, meestal in een spannend boek maar af en toe een Donald Duckje daar houden de meesten ook wel van. Met nieuwsbegrip werken we op een betekenisvolle manier, doormiddel van de actualiteit, aan onze strategieën voor begrijpend lezen.

De meeste middagen worden gevuld door de Da Vinci lessen. Dat is geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, handvaardigheid en techniek in één. We werken een aantal weken binnen een bepaald thema waarbij we elke week een klassikale les hebben, en verder werken aan verschillende verwerkingen die we zelf kiezen uit een aanbod van verschillende opdrachten. Deze verwerkingen doen we samen met groep 7/8. Aan het eind van elk thema presenteren we wat we hebben gedaan binnen het thema.

Om ervoor te zorgen dat we goed met elkaar omgaan, iedereen het fijn heeft in de klas en we elkaar kunnen vertrouwen hebben we elke week de kanjertraining.
Daarnaast werken we elke dag aan onze relatie met God door te zingen voor Hem, te bidden en te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel.