In de middenbouw, leerjaar 4 en 5, ligt de focus op instructie, rust en regelmaat en het ontwikkelen van taakgerichtheid. Automatiseren van de leerstof is in deze leerjaren van groot belang.

We zijn iedere dag druk bezig met taal, spelling, schrijven en rekenen. Met rekenen oefenen we allerlei dingen met getallen, maar dan al t/m 100. Door het werken op de tablets kunnen we na de instructie al snel verder werken op ons eigen niveau, en door de directe feedback weten we gelijk hoe we het doen.

Naast het werken op de tablets lezen we ook vaak, meestal in een spannend boek maar af en toe een Donald Duckje daar houden de meesten ook wel van. Daarnaast hebben we ook verkeer en nieuwsbegrip waarbij we heel veel leren. Met nieuwsbegrip lezen we iedere week een andere tekst, actueel uit het nieuws. Over deze tekst maken we vervolgens vragen.

De meeste middagen worden gevuld door de Da Vinci lessen. Dat is geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, handvaardigheid en techniek in één. We werken een aantal weken binnen een bepaald thema waarbij we elke week een klassikale les hebben, en verder werken aan verschillende verwerkingen die we zelf kiezen uit een aanbod van verschillende opdrachten. Aan het eind van elk thema presenteren we wat we hebben gedaan binnen het thema.

Om ervoor te zorgen dat we goed met elkaar omgaan, iedereen het fijn heeft in de klas en we elkaar kunnen vertrouwen hebben we elke week de kanjertraining. Tenslotte werken we elke dag aan onze relatie met God door te zingen voor Hem, te bidden en te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel.

Kortom, de middenbouw kan hard werken, leert om goed met elkaar om te gaan, waar er ruimte is voor creativiteit en waar ieder kind mag zijn zoals het is, want we zijn allemaal mooi gemaakt door onze God!