In de onderbouw onderzoeken de leerlingen binnen thema’s de wereld en zetten ze de eerste stappen in het reken- en taalonderwijs. Leerlingen zitten in leerjaar 0,1,2 of 3 en er kan eenvoudig versneld of vertraagd worden als dit goed is voor de leerling en het leerproces.

We onderzoeken per jaar verschillende thema’s over diverse onderwerpen zoals “wonen” of “onder de grond”. We leren er woorden over, maken er een mindmap van, praten erover, stellen leervragen en gaan we op zoek naar een antwoord en kijken we er filmpjes over. De thema’s worden vooral onderzocht, uitgediept en uitgespeeld in thema hoeken en activiteiten. Binnen de activiteiten leren we tellen, bouwen, letters, samen spelen, aantekeningen maken en nog veel meer!

In de ochtend beginnen we altijd met elkaar en met de Bijbelverhalen en liedjes. In de middag werken we twee maal per week over de seizoenen; we leren er dingen over en maken er verwerkingsopdrachten over. Dan leren we ook verschillende teken- en handvaardigheidstechnieken kennen en gebruiken. Verder gymen we en spelen we buiten, en hebben we nog Engels. Ook krijgen we dan verhalen te horen van de kanjertraining en doen we hier allerlei oefeningen over. Door middel van de kanjertraining leren we dat het fijn is elkaar te vertrouwen en elkaar te helpen. En dat samenwerken, plezier hebben en meedoen heel fijn is, en hoe dat moet.

In leerjaar 3 zijn we iedere dag druk bezig met leren lezen, schrijven en rekenen. We kennen al heel veel letters en we leren meteen om deze letters netjes te schrijven. Met rekenen oefenen we allerlei dingen met getallen t/m 20. We leren om getallen bij elkaar op te tellen en af te trekken, maar ook om getallen te splitsen. Kortom, in de onderbouw zijn we heel veel tegelijk aan het leren door middel van onderzoeken en ontdekken. En leren we dat God ons mooi heeft gemaakt en van ons houdt!