De Triangel in 1 minuut

 Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op De Triangel in Houten (Het Veld) komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal. De Triangel heeft eigentijdse leermethodes met digitale hulpmiddelen en heeft een persoonlijk en inspirerend schoolklimaat. Waar de Bijbel de basis is voor samen leren en samen leven.

De Triangel is een basisschool waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen. We zijn een basisschool met de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de eigen levensovertuiging. Onze leerkrachten leveren daaraan als identiteitsdrager een belangrijke bijdrage. Onze missie? Leerlingen vertellen dat God ze kent en van ze houdt. Omdat ze door God geliefd zijn, willen wij als school de kinderen graag verder helpen. Met Hem ligt de wereld im

mers voor ze open.

Wat onze school verder uniek maakt? De Triangel is een gezellige, warme school en laat zien dat kinderen verschil in de wereld mogen uitmaken, omdat zij door God gekend zijn! Dit gebeurt in de dagelijkse praktijk door te werken aan kennisontwikkeling, sociale vaardigheden en wereldoriëntatie. In een gestructureerde leeromgeving. Ons onderwijs kent diverse instructieniveaus. Omdat elk kind uniek is, met eigen gaven en talenten, kan dit instructieniveau per vakgebied verschillen. Onderwijs op maat! Natuurlijk is er ook volop ruimte voor ontspanning en zetten onze leerkrachten zich in om leerlingen te verwonderen over de wereld om hen heen!

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind. Vul het onderstaande formulier in of neem telefonisch contact op met Judith of Marleen voor een afspraak of antwoord op je vragen (030 635 23 08)