Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08:30 -14:45 uur
Woensdag:
08.30 – 12.30 uur les
De kinderen van groep 1 – 4 zijn vrijdagmiddag om 12:15 vrij.

Overige informatie schooltijden
Groep 1 is iedere woensdag vrij. Groep 2 is om de week op woensdag vrij.

Alle dagen:
Groep 1 – 8 Pauze om 10:15 – 10:30
Groep 1 – 8 Pauze van 12:00 – 12:45 (incl. 15 minuten eten)
Groep 5 – 8 Vrijdag pauze van 12:15 – 13:00 (incl. 15 minuten eten)

Start schooldag:
De kinderen mogen om 8.20 uur naar binnen (eerste bel), moeten om 8.25 uur naar binnen (tweede bel) en we beginnen om 8.30 uur.

Weekopening:
Maandagmorgen van 8.30 uur – 9.00 uur.

Weeksluiting:
Vrijdagmiddag van 12:00 uur – 12.15 uur.

Lesuren
De school heeft dit jaar een marge van 46:00 uur. De marge is verdeeld over onderbouw en bovenbouw. Deze margeuren worden gebruikt voor lesuitval of calamiteiten. De invulling van de
lesuren zijn door de MR goedgekeurd.